Oferta

Infrapave - Building the future

Betonowanie ślizgowe

Betonowanie ślizgowe jest najnowocześniejszą metodą budowy odwodnienia powierzchniowego dróg wykorzystywaną na całym świecie.Znacznie przewyższa budowanie przy pomocy elementów prefabrykowanych z kilku powodów:

 • w pełni zautomatyzowany proces nie wymaga prowadzenia prac manualnych
 • redukcja kosztów
 • wysoka wydajność
 • rygorystyczny proces kontroli jakości
 • większa trwałość gotowego produktu
 • zwrotność maszyn, możliwość wykonania ścieków o małych promieniach łuku poziomego
 • bardziej ekologiczne wykonanie i większa ekologiczność produktu

Firma INFRAPAVE na podstawie wieloletnich doświadczeń udziela swoim Klientom wyczerpujących informacji na temat wykonywania ścieków trójkątnych metodą betonowania ślizgowego oraz najbardziej efektywnych metod przyspieszających wykonanie prac i obniżenia kosztów inwestycji.

Firma INFRAPAVE posiada aż 6 jednostek do betonowania ślizgowego. Mamy doświadczenie w wykonaniu ponad 300 km produktów. Zawsze jedna z naszych maszyn pozostaje w odwodzie, nieobjęta kontraktem, żeby nasze zlecenia zawsze mogły być zrealizowane w terminie.

Oferujmy szereg systemów odwodnienia powierzchniowego i jesteśmy w stanie zaoferować konfiguracje rozkładarek oraz formy ślizgowe przystosowane do zrealizowania każdego zlecenia. Systemy odwodnienia powierzchniowego są wykonywane na warstwie podbudowy przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Grubość wykonanego ścieku jest równa grubości warstw bitumicznych nawierzchni drogi. Możliwe jest także wykonanie systemów odwodnienia powierzchniowego wzdłuż wykonanej nawierzchni drogi. Beton wykorzystywany do wykonania odwodnienia drogowego jest klasy C30/37. Na życzenie klienta stosujemy betony wyższych klas.

Przy zleceniach, gdzie zastępujemy standardowe elementy prefabrykowane, zarówno ława, jak i element są wykonywane jako monolit. Ciężar systemu wykonanego metodą betonowania ślizgowego nie wymaga konstrukcji oporu.

Betonowa Bariera Ciągła to nasz sztandarowy produkt oferowany przez SLIPFORM. To rozwiązanie jest stosowane na głównych autostradach całej Europy, a jego trwałość sięga aż 50 lat. Wymaga jedynie prostego fundamentu i jest wykonywana bezpośrednio na warstwie bitumicznej bądź betonowej układanej na warstwie kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Wykonujemy ją podczas pełni zautomatyzowanego procesu betonowania ślizgowego charakteryzującego się wysoką wydajnością i rygorystyczną kontrolą jakości. Dla wszystkich odmian Betonowej Bariery Ciągłej opracowane zostały szczegółowe rysunki konstrukcyjne, wytyczne projektowe i raporty z zastosowań.

W swojej ofercie posiadamy 6 typów barier:

 • LT205 – Bariera Jednostronna H2W2B & H2W1B
 • LT106 – Bariera Obustronna H2W2B
 • LT105 – Bariera Jednostronna H2W1B
 • LT102 – Bariera Obustronna H2W1C
 • LT103 – Bariera Obustronna H2W2C
 • LT104 – Bariera Obustronna H4b W2C

Czasami konieczne jest wykonanie specyficznych odcinków Betonowej Bariery Ciągłej takich jak rozwidlenia, odcinki przejściowe, odcinki początkowe lub końcowe w tradycyjnym deskowaniu stałym. INFRAPAVE wykorzystuje do tego rodzaju prac specjalnie opracowany modularny system stalowych deskowań stałych instalowanych przez wyspecjalizowane ekipy montażowe.

INFRAPAVE oferuje swoim Klientom kompleksową obsługę projektu rozpoczynając od doradztwa na etapie projektowania i wykonania. Nasze szczegółowe rysunki konstrukcyjne pokazują przebieg bariery, sposób wykonania, konfigurację rozkładarki i ostateczny efekt.

Procedury kontroli jakości, bezpieczeństwo naszych prac oraz ograniczanie ich wpływu na środowisko naturalne są kluczowe dla INFRAPAVE. Dlatego procedury dostosowujemy indywidualnie do każdego z naszych projektów.

Brewki betonowe służą do zabezpieczania nasypów drogowych i skarp przed działaniem wody deszczowej. Opady mogą powodować kosztowne straty, a drogi, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone mogą zostać uszkodzone przy intensywnym deszczu. Żeby zapobiec wymywaniu elementów drogi formujemy betonowy profil nazywany potocznie „brewką”. Dzięki niemu nadmiar wody jest bezpiecznie odprowadzany do rowów za pomocą przymocowanych do brewki rur drenażowych.

INFRAPAVE ma wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu tego typu zabezpieczeń dróg, a nasza innowacyjna technologia pozwala nam na redukowanie potencjalnych strat powodowanych przez opady do absolutnego minimum.

Dzięki naszym metodom formowania „brewek betonowych” jesteśmy w stanie zabezpieczyć dziennie do 2000 m drogi.

Naprawy nawierzchni drogowych

Nawierzchnie dróg są narażone na ekstremalne obciążenia wynikające z rosnącego natężenia ruchu oraz coraz częściej pojawiających się pojazdów ciężarowych. Aby zmieścić się w ograniczonym budżecie i jak najszybciej udostępnić obszar dla ruchu, naprawy muszą być przeprowadzane w prosty i szybki sposób, niezależnie od warunków pogodowych. Infrapave, dzięki swoim zasobom sprzętowym jak i wykwalifikowanej kadrze sprosta każdemu wyzwaniu.

 • naprawa nawierzchni asfaltowej,
 • naprawa nawierzchni betonowej wg OST,
 • impregnacja nawierzchni betonowej (hydrofobizacja),
 • wiercenia koronowe pod dyble i kotwy w nawierzchniach o dużych obciążeniach,
 • iniekcje pęknięć i nieszczelności,
 • uszorstnienie nawierzchni betonowych i asfaltowych (grinding),
 • rowkowanie nawierzchni betonowych i asfaltowych (grooving),

Uszczelnianie

Nasi wykwalifikowani pracownicy są w stanie wykonywać aplikacje w każdym środowisku, wykorzystując nasze autorskie i różnorodne rozwiązania. Cykliczne szkolenia, w pełnym zakresie, umożliwia nam wykonywanie prac związanych z uszczelnianiem dla poniższego zakresu:

 • uszczelnianie nawierzchni betonowych wg normy,
 • uszczelnianie torowisk szynowych (tramwajowych ramp, terminali)
 • uszczelnianie nawierzchni asfaltowej wg OST 05.03.15
 • uszczelnienia wkładkami profilowymi EPDM otwartymi i zamkniętymi
 • uszczelnienia dachów, tarasów i parkingów wielopoziomowych

Cięcie

Posiadamy sprzęt i doświadczenie potrzebne do wykonywania czystych, prostych cięć w zewnętrznych i wewnętrznych płytach betonowych, drogach, mostach i wielu innych elementach o głębokości do 50cm. Nasze ponad 10 letnie doświadczenie oraz baza serwisowa pozwala nam na obsługę wszelkich prac związanych z cięciem płyt lub płaskich powierzchni.

 • cięcie na głębokość do 50cm i głębiej ustalane indywidualnie
 • wykonanie ciec specjalnych (pętle indukcyjne)
 • wykonanie szczelin rozszerzania
 • ciecia osłabiające wyburzeniowe
 • ciecia odprężające świeżego beton
 • ciecia komórek pod uszczelnienia
 • ciecia rozbiórkowe obiektów inżynieryjnych (mostów kładek)