Infrapave

Building the future

Infrapave

INFRAPAVE jest liderem na polskim rynku betonowania ślizgowego i barier betonowych. Oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie technologii, a nasz sprzęt należy do najnowszej generacji maszyn budowlanych.

Naszym podstawowym celem jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią najlepsze jakościowo i trwałe efekty naszych usług. Nadrzędnymi wartościami w naszej pracy jest troska o środowisko naturalne, odpowiedzialność ekonomiczna i wiarygodność wobec naszych klientów. Pragniemy popularyzować nowoczesną technologię betonowania ślizgowego i zwiększać zastosowanie barier betonowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Specjalizujemy się także w wykonywaniu ścieków trójkątnych i brewek betonowych zabezpieczających drogi przed intensywnymi opadami. Jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom najnowocześniejsze pod względem technicznym rozwiązania i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Innowacyjność naszych produktów jest naszym najwyższym priorytetem. Budujemy Przyszłość.

Misja i cele

Naszą misją jest dostarczanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych naszym klientom. Dzięki zaangażowaniu wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów ulepszamy dotychczasowe techniki i opracowujemy nowe rozwiązania.

Decydująca jest dla nas jakość i trwałość wykonania. Przyczyniamy się do tego, aby drogi w Polsce stawały się bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich ich użytkowników na długi czas. Dzięki INFRAPAVE najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne stają się kanwą dla priorytetowej filozofii bezpieczeństwa drogowego.

Realizujemy inwestycje budowlane z poszanowaniem środowiska naturalnego, zasad zrównoważonego rozwoju i etyki. Osiągamy to dzięki naszej innowacyjności w myśleniu, profesjonalizmowi i najnowszej generacji maszyn budowlanych.

Kodeks

W Infrapave wierzymy zarówno w konieczność dbania o nasze naturalne środowisko, jak i biznesową uczciwość. Dokładamy wszelkich starań, żeby nasze rozwiązania technologiczne były możliwie najbardziej przyjazne dla środowiska, a nasi klienci otrzymywali produkty wykonane z najwyższą dbałością o ich jakość i wytrzymałość, w pełni zgodne z ich wymaganiami.

Zdajemy sobie także w pełni sprawę z tego, jaki wpływ wywieramy na nasze otoczenie i społeczeństwo. Staramy się, aby był on jak najbardziej korzystny, ponieważ wierzymy, że zaangażowanie i odpowiedzialność to najlepsze długoterminowe inwestycje.

Łączymy technologiczną innowacyjność z poszanowaniem uniwersalnych zasad etycznych. Taka strategia daje nam znaczącą przewagę na rynku i pozwala budować przyszłość.

Zrównoważony rozwój

Troska o bezpieczeństwo i higienę pracy naszych pracowników jest dla Infrapave priorytetem i kwestią odpowiedzialności moralnej.Podczas realizacji naszych prac szczególną troską otaczamy osoby, które pracują na naszych budowach, dbamy o bezpieczne i stabilne środowisko pracy dla nich.

Staramy się podchodzić do naszych pracowników indywidualnie, wspierając ich w realizowaniu ich potencjału i wydajności. Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego jak ważny jest czynnik ludzki w realizacji naszych zadań. Podejmujemy wiec wszelkie możliwe działania, żeby uniknąć sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Możemy z dumą powiedzieć, że pracownicy INFRAPAVE są częścią wielkiej rodziny, która traktuje podmiotowo i dba o wszystkich swoich członków.

Dzięki temu możemy liczyć na najwyższe zaangażowanie naszych pracowników w każdy projekt, który wspólnie realizujemy.Nasza polityka BHP dotyczy naszych współpracowników, wykonawców i dostawców. Realizujemy skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty o normy PN-N-18001:2004 oraz BS OHSAS 14001:2007.

Realizując nasze prace mamy świadomość ich znacznego wpływu na środowisko naturalne. Kierując się polityką odpowiedzialności zawsze staramy się wybierać rozwiązania najmniej ingerujące w świat natury.

Popieramy ideę oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych i staramy się dysponować nimi w najbardziej racjonalny i ekonomiczny sposób. Mamy świadomość tego, że jesteśmy odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy i który zostawimy przyszłym pokoleniom Dlatego zawsze dbałość o środowisko naturalne jest dla nas integralnym elementem realizacji każdego projektu.Nasze działania w tym zakresie opieramy o normy ISO14001 i/lub ISO 50001 i/lub EMAS.

Po każdym zleceniu pozostałe odpady są przez nas sortowane i usuwane z najwyższą starannością, tak aby niebezpieczne materiały nie stanowiły zagrożenia dla środowiska i ludzi.Dbamy o to, aby odpowiednio organizować nasze place budów i ich zaplecza, a po wykonaniu prac przywracać ich teren do uprzedniego stanu. Przywiązujemy szczególną wagę do zabezpieczania środowiska przed skażeniem odpadami ropopochodnymi z maszyn budowlanych. Na wypadek sytuacji awaryjnej na każdej budowie posiadamy n niezbędny sprzęt do minimalizowania efektów skażenia środowiska. W sytuacji kiedy na naszych budowach pojawiają się zwierzęta wstrzymujemy pracę aż do czasu ich bezpiecznego opuszczenia terenu i podejmujemy wiele innych działań zgodnych z zasadami ekologii.

INFRAPAVE stale podwyższa swoje standardy wykonania prac. Naszym celem jest najwyższa możliwa jakość realizacji każdego z naszych projektów. W efekcie uzyskujemy lepszą efektywność i większe zaufanie naszych Klientów.

Zobowiązujemy się do uzyskiwania najwyższej możliwej jakości i trwałości naszych produktów i usług. Uzyskujemy coraz lepsze efekty dzięki wysokim kwalifikacjom naszej kadry i skutecznemu systemowi kontroli jakości.

Nasza polityka odpowiedzialności za jakość wykonania oparta jest na normach PN-EN ISO 9001, wymaganiach natowskiego standardu AQAP 2110 oraz na naszych wewnętrznych procedurach. Wszyscy nasi pracownicy są zobligowani do postępowania zgodnie z tymi wytycznymi.

INFRAPAVE dąży do klarownego przedstawiania systemu struktur zarządu, naszego sposobu realizacji prac oraz kontroli jakości. Dzięki temu cieszymy się zaufaniem naszych Klientów. Przejrzysta struktura pozwala nam na terminowe i najbardziej efektywne realizowanie naszych prac, jest gwarancją odpowiedzialności i profesjonalizmu naszych pracowników.

Wszyscy zatrudnieni i zarządzający INFRAPAVE stanowią rodzinę, w której troszczymy się o siebie nawzajem, a jakość i wytrzymałość naszych prac oraz zadowolenie i zaufanie Klientów są naszym priorytetem i powodem do dumy.